Module Khả Năng Đàn Hồi Là Gì? Định Nghĩa Và Đơn Vị

module khả năng đàn hồi

Khả Năng Đàn Hồi Là Gì?

Khả năng đàn hồi có nghĩa là khả năng tiêu hao năng lượng của cơ thể khi ở trong giới hạn đàn hồi và chúng sẽ chịu đựng và trở lại vị trí ban đầu sau những điều kiện khó khăn.

Do đặc tính đàn hồi, không có biến dạng vĩnh viễn, vật liệu có thể tích trữ năng lượng, và ngay sau khi tải trọng được loại bỏ và năng lượng được giải phóng và do đó, không có biến dạng vĩnh viễn trong cơ thể.

Trong vật liệu cho hành động lò xo, thuộc tính này là mong muốn.

Module Của Khả Năng Đàn Hồi Là Gì?

Module của khả năng đàn hồi là lượng năng lượng biến dạng trên một đơn vị thể tích (tức là mật độ năng lượng biến dạng) mà vật liệu có thể hấp thụ mà không gây ra biến dạng vĩnh viễn. Module đàn hồi được tính bằng diện tích dưới đường cong ứng suất-biến dạng lên đến giới hạn đàn hồi.

Tuy nhiên, vì giới hạn đàn hồi và điểm chảy thường rất gần nhau, nên khả năng phục hồi có thể được tính gần đúng như diện tích dưới đường cong ứng suất cho đến điểm chảy. Vì đường cong ứng suất-biến dạng rất gần tuyến tính đến giới hạn đàn hồi, nên khu vực này có hình tam giác.

Đối với một vật liệu trên một đơn vị thể tích, lượng năng lượng tối đa có thể được hấp thụ mà không tạo ra bất kỳ biến dạng vĩnh viễn nào trong giới hạn đàn hồi được gọi là module của khả năng đàn hồi.

Ý tưởng về module đàn hồi là điều bắt buộc đối với bạn nếu bạn muốn trở thành một kỹ sư kết cấu giỏi và thực sự khả năng phục hồi có nghĩa là khả năng tiêu thụ năng lượng của cơ thể khi ở trong giới hạn đàn hồi của cơ thể bị biến dạng.

Như ‘μ’, nó thường được ký hiệu và giới hạn là giới hạn đàn hồi và một số thời gian được tặng là Ur. Từ vật liệu này sang vật liệu khác, module của khả năng đàn hồi khác nhau bởi vì đối với các vật liệu khác nhau, giới hạn đàn hồi là không đổi.

module khả năng đàn hồi

Đơn Vị Module Khả Năng Đàn Hồi

Module đàn hồi (Ur) được đo bằng đơn vị jun trên m3(J/m3) trong hệ SI, tức là năng lượng biến dạng đàn hồi trên bề mặt của mẫu thử (chỉ đơn thuần đối với phần chiều dài của máy đo).

Ur = Diện tích bên dưới đường cong ứng suất-biến dạng (σ – ε) lên đến năng suất = σ × ε

Ur [=] Pa × % = (N·m−2) ·(unitless)

Ur [=] N·m·m−3

Ur [=] J·m−3

Câu Hỏi Thường Gặp

Module Của Công Thức Khả Năng Phục Hồi Là Gì?

Đơn vị của module khả năng phục hồi không là gì khác ngoài lượng năng lượng được hấp thụ bởi mỗi đơn vị thể tích của một cơ thể và đơn vị rõ ràng sẽ là Jun trên m3(J/m3) trong hệ SI. Diện tích bên dưới đường cong ứng suất-biến dạng (σ – ε) lên đến năng suất = μ = σ × ε.

Module Khả Năng Đàn Hồi Cao Hơn Có Nghĩa Là Gì?

Năng lượng biến dạng cao hơn có nghĩa là lực tiếp xúc tốt hơn. Do đó, module đàn hồi cho biết khả năng vật liệu thực hiện trong lò xo tiếp xúc khi chịu tải.

Tại Sao Module Của Khả Năng Đàn Hồi Lại Quan Trọng?

Module của khả năng phục hồi là lượng năng lượng tối đa trên mỗi thể tích mà vật liệu có thể hấp thụ và vẫn phục hồi. Vì vật liệu chỉ có thể phục hồi hình dạng ban đầu sau khi biến dạng đàn hồi, nên module hoặc khả năng đàn hồi là lượng năng lượng lớn nhất trên một thể tích mà vật liệu có thể hấp thụ trong khi biến dạng đàn hồi.

Mối Quan Hệ Giữa Độ Đàn Hồi Và Module Của Khả Năng Đàn Hồi Là Gì?

Module của khả năng đàn hồi là lượng năng lượng biến dạng trên một đơn vị thể tích (tức là mật độ năng lượng biến dạng) mà vật liệu có thể hấp thụ mà không gây ra biến dạng vĩnh viễn. Module đàn hồi được tính bằng diện tích dưới đường cong ứng suất-biến dạng lên đến giới hạn đàn hồi.

Khả Năng Đàn Hồi Và Module Của Khả Năng Đàn Hồi Là Gì?

Khả năng phục hồi bằng chứng được định nghĩa là năng lượng tối đa có thể được hấp thụ đến giới hạn đàn hồi mà không tạo ra biến dạng vĩnh viễn. Module của khả năng phục hồi được định nghĩa là năng lượng tối đa có thể được hấp thụ trên một đơn vị thể tích mà không tạo ra biến dạng vĩnh viễn.

Sự Khác Biệt Giữa Khả Năng Phục Hồi Bằng Khả Năng Đàn Hồi Và Module Của Khả Năng Đàn Hồi Là Gì?

Khả năng phục hồi bằng chứng được định nghĩa là năng lượng căng thẳng tối đa được lưu trữ trong cơ thể. Vì vậy, nó là đại lượng năng lượng biến dạng tích trữ trong một cơ thể khi bị căng đến giới hạn đàn hồi (khả năng tích trữ hoặc hấp thụ năng lượng mà không bị biến dạng vĩnh viễn). Module khả năng phục hồi được định nghĩa là khả năng phục hồi bằng chứng trên một đơn vị thể tích.

Tỉ Lệ Module Của Khả Năng Đàn Hồi Là Bao Nhiêu?

Giải thích: Module của khả năng phục hồi là năng lượng biến dạng được lưu trữ trong vật liệu trên một đơn vị thể tích. = 1/5 N-mm / mm3.

Làm Thế Nào Để Bạn Xác Định Khả Năng Đàn Hồi?

Có 10 điều quan trọng bạn có thể làm để phát triển khả năng phục hồi của mình:

  • Học cách thư giãn.
  • Thực hành nhận thức tư tưởng.
  • Chỉnh sửa triển vọng của bạn.
  • Học hỏi từ những sai lầm và thất bại của bạn.
  • Chọn câu trả lời của bạn.
  • Duy trì quan điểm.
  • Đặt cho mình một số mục tiêu.
  • Xây dựng sự tự tin của bạn.

Khả Năng Đàn Hồi Của Nhôm Là Gì?

Module đàn hồi của nó là 68,9 GPa (10.000 ksi) và module cắt của nó là 26 GPa (3770 ksi). Các giá trị này đo độ cứng hoặc khả năng chống biến dạng của hợp kim.

Sự Khác Biệt Giữa Độ Đàn Hồi Và Khả Năng Phục Hồi Là Gì?

Khả năng đàn hồi là năng lượng được vật liệu hấp thụ để lấy lại hình dạng ban đầu và tính đàn hồi là khả năng chống biến dạng của vật liệu và trở lại hình dạng và kích thước ban đầu khi tải trọng được loại bỏ.

Sự Khác Biệt Giữa Module Độ Dẻo Dai Và Module Đàn Hồi Là Gì?

Module đàn hồi là diện tích bên dưới đường cong ứng suất-biến dạng trong thử nghiệm căng thẳng cho đến điểm chảy trong khi mô-đun độ dẻo dai là tổng diện tích bên dưới đường cong ứng suất-biến dạng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung được bảo vệ!
Gọi ngay!