Độ Dẻo Là Gì? Ý Nghĩa & Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Độ Dẻo

Độ Dẻo Là Gì?

Độ dẻo là khả năng vật liệu có thể biến dạng vĩnh viễn (ví dụ: kéo căng, uốn cong hoặc lan rộng) khi phản ứng với ứng suất. Ví dụ, hầu hết các loại thép thông thường đều khá dẻo và do đó có thể thích ứng với nồng độ ứng suất cục bộ.

Các vật liệu giòn, chẳng hạn như thủy tinh, không thể chịu được sự tập trung của ứng suất vì chúng thiếu độ dẻo, và do đó dễ bị gãy. Khi một mẫu vật liệu bị căng, ban đầu nó sẽ biến dạng đàn hồi (xem tính đàn hồi); trên một biến dạng nhất định, gọi là giới hạn đàn hồi, biến dạng trở thành vĩnh viễn.

Trong khoa học vật liệu, độ dẻo được xác định bằng mức độ mà vật liệu có thể duy trì biến dạng dẻo dưới ứng suất kéo trước khi bị hỏng.

Độ dẻo là một yếu tố quan trọng được xem xét trong kỹ thuật và sản xuất, xác định tính phù hợp của vật liệu đối với các hoạt động sản xuất nhất định (chẳng hạn như gia công nguội) và khả năng hấp thụ quá tải cơ học của vật liệu. Các vật liệu thường được mô tả là dễ uốn bao gồm vàng và đồng.

Tính dẻo, một tính chất cơ học tương tự , được đặc trưng bởi khả năng biến dạng dẻo của vật liệu mà không bị hỏng dưới ứng suất nén. Trong lịch sử, vật liệu được coi là dễ uốn nếu chúng có thể tạo hình bằng búa hoặc cán. Chì là một ví dụ về một vật liệu tương đối dễ uốn nhưng không dễ uốn.

độ dẻo là gì

Các Ví Dụ

Hầu hết các kim loại là ví dụ điển hình về vật liệu dễ uốn, bao gồm vàng, bạc, đồng, erbium, terbi, nhôm samari và thép có độ dẻo cao. Ví dụ về các kim loại không dẻo lắm bao gồm vonfram và thép cacbon cao . Các phi kim nói chung không dễ uốn.

Cách Đo Độ Dẻo

Độ dẻo là khả năng kim loại biến dạng mà không bị gãy. Các kim loại có thể được tạo hình hoặc ép thành hình dạng khác mà không bị đứt gãy được coi là có tính dẻo. Kim loại bị đứt gãy được phân loại là giòn (về cơ bản ngược lại với dễ uốn).

Độ dẻo đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình. Các kim loại quá giòn có thể không được tạo hình thành công. Ví dụ, nếu một miếng kim loại được kéo căng thành một sợi dây mỏng, thì nó bắt buộc phải có độ dẻo nhất định.

Nếu kim loại quá giòn, nó sẽ gãy ngay khi kim loại bắt đầu kéo căng. Độ dẻo cũng là một yếu tố an toàn được xem xét đối với các dự án kết cấu. Tính dẻo cho phép cấu trúc uốn cong và biến dạng ở một mức độ nào đó mà không bị vỡ khi đặt dưới tải nặng.

Phần trăm độ giãn dài và phần trăm giảm phần trăm là hai cách để đo độ dẻo:

 • Độ giãn dài theo phần trăm đo chiều dài mà kim loại biến dạng theo phần trăm của chiều dài ban đầu, sau khi nó bị kéo đến hỏng trong quá trình thử kéo.
 • Độ giảm phần trăm đo phần hẹp nhất của mặt cắt ngang của một mẫu kim loại sau khi đứt do thử nghiệm kéo.

Độ dẻo có thể phụ thuộc vào nhiệt độ, do đó, nhiệt độ kim loại sẽ phải chịu trong một ứng dụng cần được tính đến. Hầu hết các kim loại có biểu đồ nhiệt độ chuyển tiếp dễ uốn-giòn có thể hỗ trợ.

Những Kim Loại Nào Dễ Uốn?

Có nhiều kim loại dẻo, bao gồm:

 • Nhôm
 • Thau
 • Đồng
 • Thép carbon thấp
 • Vàng
 • Màu bạc
 • Tin
 • Chỉ huy

Các kim loại được coi là giòn bao gồm gang, crom và vonfram. Ví dụ về các ứng dụng yêu cầu độ dẻo cao bao gồm cáp kim loại, dập và dầm kết cấu.

Khoa Học Vật Liệu

Vàng rất dễ uốn. Nó có thể được kéo thành một sợi dây đơn thể, và sau đó kéo dài hơn trước khi nó bị đứt.

Độ dẻo đặc biệt quan trọng trong gia công kim loại, vì các vật liệu bị nứt, vỡ hoặc vỡ khi chịu ứng suất không thể được chế tác bằng các quá trình tạo hình kim loại như búa, cán, kéo hoặc đùn. Vật liệu dễ uốn có thể được tạo hình nguội bằng cách sử dụng dập hoặc ép, trong khi vật liệu giòn có thể được đúc hoặc tạo hình nhiệt.

Độ dẻo cao xảy ra do các liên kết kim loại, chủ yếu được tìm thấy trong kim loại; điều này dẫn đến nhận thức chung rằng kim loại nói chung là dễ uốn. Trong liên kết kim loại, các điện tử lớp vỏ hóa trị được phân chia và chia sẻ giữa nhiều nguyên tử.

Các điện tử phân chia cho phép các nguyên tử kim loại trượt qua nhau mà không phải chịu lực đẩy mạnh làm cho các vật liệu khác vỡ ra.

Độ dẻo của thép thay đổi tùy thuộc vào các thành phần hợp kim. Tăng mức cacbon làm giảm độ dẻo. Nhiều chất dẻo và chất rắn vô định hình, chẳng hạn như Play-Doh, cũng dễ uốn. Kim loại dẻo nhất là bạch kim và kim loại dễ uốn nhất là vàng.

Khi bị kéo căng quá mức, những kim loại như vậy sẽ biến dạng thông qua sự hình thành, định hướng lại, và sự di chuyển của các sai lệch và các cặp song sinh tinh thể mà không có sự cứng rõ rệt.

Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Độ Dẻo Của Kim Loại:

Độ dẻo bị ảnh hưởng bởi các yếu tố nội tại như thành phần, kích thước hạt, cấu trúc tế bào, v.v., cũng như bởi các yếu tố bên ngoài như áp suất thủy tĩnh, nhiệt độ, biến dạng dẻo đã chịu, v.v.

Một số quan sát quan trọng về độ dẻo được đưa ra dưới đây:

 1. Các kim loại có cấu trúc tinh thể FCC và BCC cho thấy độ dẻo cao hơn ở nhiệt độ cao so với những kim loại có cấu trúc tinh thể HCP.
 2. Kích thước hạt có ảnh hưởng đáng kể đến độ dẻo. Nhiều hợp kim thể hiện đặc tính siêu dẻo khi kích thước hạt rất nhỏ theo thứ tự vài micrômet.
 3. Thép có hàm lượng oxy cao hơn cho thấy độ dẻo thấp.
 4. Trong một số hợp kim tạp chất dù chỉ ở một tỷ lệ phần trăm rất nhỏ cũng có ảnh hưởng đáng kể đến độ dẻo. Độ dẻo của thép cacbon có chứa tạp chất lưu huỳnh nhỏ đến 0,018%, giảm đáng kể độ dẻo ở khoảng 1040 ° C. Tuy nhiên, điều này có thể được khắc phục nếu hàm lượng Mn cao. Trên thực tế, tỷ lệ Mn / S là yếu tố có thể làm thay đổi độ dẻo của thép cacbon ở 1040 ° C. Với giá trị của tỷ lệ này là 2, độ giãn dài phần trăm chỉ là 12-15% ở 1040 ° C trong khi với tỷ lệ 14 là 110 phần trăm.
 5. Nhiệt độ là một yếu tố chính ảnh hưởng đến độ dẻo và do đó khả năng định hình. Nói chung, nó làm tăng độ dẻo, tuy nhiên, độ dẻo có thể giảm ở một số nhiệt độ nhất định do sự chuyển pha và những thay đổi cấu trúc vi mô do sự gia tăng nhiệt độ. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ dẻo của thép không gỉ. Nó có độ dẻo thấp ở 1050 ° C và tối đa ở 1350 ° C. Do đó, nó có phạm vi làm việc nóng rất hẹp.
 6. Áp suất thủy tĩnh làm tăng độ dẻo. Quan sát này lần đầu tiên được thực hiện bởi Bridgeman. Trong các thử nghiệm xoắn, chiều dài của mẫu giảm khi độ xoắn tăng lên. Nếu mẫu thử chịu ứng suất nén dọc trục trong thử nghiệm xoắn thì nó cho thấy độ dẻo cao hơn so với khi không có ứng suất dọc trục. Nếu ứng suất dọc trục được áp dụng thì độ dẻo vẫn giảm hơn nữa.

Câu Hỏi Thường Gặp.

Độ Dẻo Là Gì?

Độ dẻo là khả năng vật liệu có thể biến dạng vĩnh viễn (ví dụ: kéo căng, uốn cong hoặc lan rộng) khi phản ứng với ứng suất. Ví dụ, hầu hết các loại thép thông thường khá dẻo và do đó có thể thích ứng với nồng độ ứng suất cục bộ.

Ví Dụ Về Độ Dẻo Là Gì?

Độ dẻo là đặc tính vật lý của vật liệu liên quan đến khả năng được rèn mỏng hoặc kéo căng thành dây mà không bị đứt. Một chất dẻo có thể được kéo thành một sợi dây. Ví dụ: Hầu hết các kim loại là ví dụ điển hình về vật liệu dễ uốn, bao gồm vàng, bạc, đồng, erbium, terbi và samari.

Tính Dễ Uốn Và Độ Dẻo Có Nghĩa Là Gì?

Vật liệu dễ uốn là vật liệu trong đó có thể dễ dàng tạo thành một tấm mỏng bằng cách dùng búa đập. Vàng là kim loại dễ uốn nhất. Tín dụng: Buzzle. Ngược lại, độ dẻo là khả năng của vật liệu rắn biến dạng dưới ứng suất kéo.

Tại Sao Tính Dẻo Là Kim Loại?

Độ dẻo cao xảy ra do các liên kết kim loại, chủ yếu được tìm thấy trong kim loại; điều này dẫn đến nhận thức chung rằng kim loại nói chung là dễ uốn. Trong liên kết kim loại, các điện tử lớp vỏ hóa trị được phân chia và chia sẻ giữa nhiều nguyên tử.

Câu Trả Lời Ngắn Gọn Về Độ Dẻo Là Gì?

Độ dẻo là khả năng vật liệu bị kéo hoặc biến dạng dẻo mà không bị đứt gãy. Do đó, nó là một dấu hiệu cho thấy vật liệu ‘mềm’ hoặc dễ uốn như thế nào.

Công Dụng Của Độ Dẻo Trong Cuộc Sống Hàng Ngày Là Gì?

Tài sản của kim loại Sử dụng trong cuộc sống hàng ngày
Độ dẻo Trong dây điện, dây cáp v.v.
Tính dễ uốn Dây nhôm
Dẫn nhiệt Đồ nấu ăn, lò vi sóng, máy ép điện,
máy nắn, dây đai điện
Dẫn điện Bóng đèn, đèn tuýp, đèn, tủ lạnh, tivi
Sonority Chũm chọe, chuông cửa

Làm Thế Nào Để Bạn Tăng Độ Dẻo Của Bạn?

Có thể điều chỉnh tốc độ gia nhiệt, tốc độ dừng / làm lạnh để có được sự cải thiện mong muốn về độ dẻo. Phương pháp này được gọi là ủ thép. Tôi nghiên cứu sự biến dạng của hợp kim magiê, tôi nghĩ rằng tinh chỉnh kích thước hạt là một cách tốt để cải thiện độ dẻo.

Quá Trình Tạo Độ Dẻo Là Gì?

Độ dẻo là biến dạng dẻo xảy ra trong kim loại do kết quả của các loại biến dạng đó. Thuật ngữ “dễ uốn” theo nghĩa đen có nghĩa là một chất kim loại có khả năng bị kéo căng thành một dây mỏng mà không trở nên yếu hơn hoặc giòn hơn trong quá trình này.

Khả Năng Và Độ Dẻo Của Tôi Là Gì?

Thuật ngữ độ dẻo là khả năng của một vật liệu được kéo hoặc dẻo mà không bị biến dạng mà không bị đứt gãy. Do đó, nó được cho là một dấu hiệu cho thấy vật liệu ‘mềm’ hoặc dễ uốn như thế nào. Tuy nhiên, có độ dẻo của thép thay đổi tùy thuộc vào các loại và mức độ của các nguyên tố hợp kim có mặt.

Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Độ Dẻo Là Gì?

Các yếu tố ảnh hưởng đến độ dẻo của kim loại: Độ dẻo bị ảnh hưởng bởi các yếu tố nội tại như thành phần, kích thước hạt, cấu trúc tế bào, v.v., cũng như bởi các yếu tố bên ngoài như áp suất thủy tĩnh, nhiệt độ, biến dạng dẻo đã phải chịu, v.v.

Tại Sao Gia Công Nguội Làm Tăng Độ Dẻo?

Trong quá trình gia công nguội, số lượng chỗ lệch của kim loại tăng lên so với điều kiện gia công nguội trước của nó. Sự gia tăng số lượng chỗ lệch làm cho năng suất và độ bền kéo của kim loại tăng lên và độ dẻo của nó giảm.

Ngược Lại Với Độ Dẻo Là Gì?

Theo nghĩa này, giòn là đối lập với dễ uốn hoặc dễ uốn. Khi ứng suất được tác động lên vật liệu giòn và vật liệu bị hỏng, thường có tiếng tách lớn.

Độ Dẻo Là Gì Tại Sao Nó Lại Quan Trọng?

Độ dẻo cho phép cấu trúc uốn cong và biến dạng ở một mức độ nào đó mà không bị vỡ. Độ dẻo cao rất quan trọng trong các ứng dụng như cáp kim loại và dầm kết cấu. Vàng, bạc và bạch kim là những kim loại dễ uốn. Hầu hết các hợp kim nhôm cũng vậy.

Độ Dẻo Dịch Chuyển Là Gì?

Nhu cầu về độ dẻo dịch chuyển (μ∆) được định nghĩa là tỷ số giữa độ dịch chuyển không tuyến tính của đỉnh với độ dịch chuyển năng suất. Nhu cầu về độ dẻo dịch chuyển thay đổi mạnh mẽ giữa các chuyển động mặt đất được xem xét khác nhau nhưng có nghĩa là các giá trị thu được từ một số lượng lớn chuyển động mặt đất cho thấy xu hướng rõ ràng.

Tại Sao Độ Dẻo Là Cấu Trúc Quan Trọng?

Tính dẻo của kết cấu công trình là đảm bảo công trình có khả năng tiêu tán năng lượng và biến dạng nhất định để tránh bị hư hỏng giòn đột ngột trong động đất và gió dữ.

Làm Việc Nóng Có Làm Tăng Độ Dẻo Không?

Gia công nóng cải thiện các đặc tính kỹ thuật của phôi vì nó thay thế cấu trúc vi mô bằng cấu trúc có các hạt hình cầu mịn. Những hạt này làm tăng độ bền, độ dẻo và độ dai của vật liệu.

Tại Sao Lạnh Làm Giảm Độ Dẻo?

Khi cán nguội, các hạt trở nên thon dài theo hướng cán. Điều này làm tăng sức mạnh thông qua việc làm cứng, nhưng độ dẻo giảm. % Gia công nguội càng cao (tức là% giảm chiều dày) thì độ dẻo càng giảm. Vì các hạt thuôn dài theo một hướng nên chúng phát triển theo hướng ưu tiên.

Làm Thế Nào Để Độ Dẻo Ảnh Hưởng Đến Sức Mạnh Của Một Bộ Phận Căng Thẳng?

Giảm độ dẻo có xu hướng làm giảm độ bền của các thành viên. Sự gia tăng độ dẻo có xu hướng làm tăng cường độ tiết diện ròng bằng cách cho phép phân phối lại dẻo tốt hơn của sự tập trung ứng suất trên mặt cắt ngang.

Mối Quan Hệ Giữa Tính Dễ Uốn Và Độ Dẻo Là Gì?

Sự khác biệt chính giữa độ dẻo và tính dễ uốn là độ dẻo là khả năng của một kim loại được kéo thành dây, trong khi tính dễ uốn là khả năng của một kim loại được đập thành các tấm. Độ dẻo liên quan đến ứng suất kéo, trong khi độ dẻo liên quan đến ứng suất nén.

Độ Dẻo Là Sâu Hay Rộng?

Ví dụ về các đặc tính chuyên sâu của vật chất là màu sắc, độ dẫn điện, điểm nóng chảy, độ dẻo, áp suất, điểm đóng băng, tỷ trọng, điểm sôi, mùi, độ bóng và độ cứng, trong số những đặc tính khác. Ví dụ về các thuộc tính bao quát của vật chất là khối lượng, thể tích, trọng lượng và chiều dài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung được bảo vệ!
Gọi ngay!